تیغ اصلاح هتلی

تیغ اصلاح هتلی یکی از اقلامی است که در هتل های 5 و 4 ستاره برای میهمانان به ملزومات اتاق اضافه می شود خرید تیغ اصلاح هتلی از رنوس