لوگو رنوس
لحاف هتل
تدارک و تامین هتل

لحاف هتلی چیست؟

لحاف یک نوع روانداز است که بیشتر ما را یاد زمستان و کرسی می‌اندازد. به صورت عادی لحاف شامل یک لایه میانی الیافی است و