لوگو رنوس
تخت باکس سفید
تدارک و تامین هتل

تخت باکس هتلی چیست؟

باکس تخت یا باکس تشک که ما نام آن را تخت باکس می‌گذاریم، جعبه‌ای است که برروی آن پارچه کشیده شده و زیر آن پایه