لوگو رنوس
خانه داری
خانه داری هتل

اهمیت خانه داری در صنعت هتلداری

دپارتمان خانه داری صنعت هتلداری مخفف یک شعار است: “ایجاد خانه ای دور از خانه”. دپارتمان خانه داری به حفظ حداکثر استانداردهای نظافت و کیفیت