لوگو رنوس
کفی تخت
تدارک و تامین هتل

کفی تخت باکس هتلی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر تخت خوابی کفی آن می‌باشد. کفی تخت باکس از جمله بخش‌های تخت محسوب می‌شود که فشار زیادی را متحمل می‌شود