لوگو رنوس

09129533543

02165012015

نخ فیلامنت
مقالات

نخ فیلامنت

فیلامنت‌ها را در همه ساختار صنعت نساجی باید یکی از اصلی‌ترین گونه الیاف به حساب آورد. در این نوشته می‌خواهیم درباره نخ فیلامنت و هر