لوگو رنوس
نخ فیلامنت
مقالات

نخ فیلامنت

فیلامنت‌ها را در همه ساختار صنعت نساجی باید یکی از اصلی‌ترین گونه الیاف به حساب آورد. در این نوشته می‌خواهیم درباره نخ فیلامنت و هر