پذیرش در هتلها
مقالات

پذیرش هتل چیست؟

برای اطمینان از اجرای دقیق طرح پذیرش هتل به چندین مهارت نیاز است. برخی از این مهارت‌ها عبارتند از ارتباط، همکاری، هماهنگی و غیره. درک