لوگو رنوس
لابی هتل
تدارک و تامین هتل

لابی هتل به چه تجهیزاتی نیاز دارد؟

لابی هتل اولین فضای هتل برای پذیرایی از مهمانان است و همچنین مکانی است که مهمانان اولین برداشت خود را از هتل انجام می‌دهند. بنابراین،