لوگو رنوس
پذیرش در هتلها
مقالات

پذیرش هتل چیست؟

برای اطمینان از اجرای دقیق طرح پذیرش هتل به چندین مهارت نیاز است. برخی از این مهارت‌ها عبارتند از ارتباط، همکاری، هماهنگی و غیره. درک