لوگو رنوس
تجهیزات
تدارک و تامین هتل

10 لوازم اساسی در اتاق هتل

در گذشته هتل را مکانی برای گذراندن شب می دانستند. یک تخت و حمام برای جلب رضایت مشتری کافی بود. اما امروزه خواسته های مسافران